Crims.cat

Nota Legal

Nota Legal

1. L'AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.crims.cat (d'ara endavant, el "Portal") que ALREVÉS EDITORIAL (d'ara endavant "EL TITULAR") posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions.

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per utilitzar el Portal i els Serveis.

2. INFORMACIÓ GENERAL

El titular del present Lloc és ALREVÉS EDITORIAL, SL. amb domicili social a Barcelona, Psg Manel Girona, 52, 5è 5a; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 41320, Foli 189, Fulla nombre B390123, Inscripció 1 i proveïda de C.I.F B65077364.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

3.1. Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través de formularis de contacte haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui.
D'igual forma, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada al TITULAR permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot caso l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al TITULAR o a tercers per la informació que faciliti.

3.2. Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis
L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar qualsevol informació amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del TITULAR, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual de la website, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre altres imatges, textos...) pertanyen al TITULAR.

3.3. Responsabilitat per danys i perjudicis
L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui sofrir, directa o indirectament com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'Usuari deurà abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i o/dels Continguts.

3.4. Introducció d’hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines del Portal i als Serveis.
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal (d'ara endavant, el “Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents:

(a) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;

(b) no es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR ha autoritzat el Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l’ Hiperenllaç;

(c) la pàgina web en la qual s'estableixi l’ Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers.

L'establiment de l’ Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o serveis.

4. INEXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Portal atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i o/signes distintius i continguts.

5. ÚS DE COOKIES

EL TITULAR podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del website. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible.
Cada vegada que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi del moment en quin això succeeix.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament al TITULAR certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades Personals") que seran incorporats en un Fitxer responsabilitat del TITULAR, i no seran cedides excepte per a poder atendre a la seva sol·licitud de forma correcta o aquelles cessions previstes en la legislació vigent.
Els Usuaris autoritzen al TITULAR perquè pugui utilitzar les seves dades personals de caràcter postal i electrònic, amb la finalitat de posar a la seva disposició, de la forma més còmoda possible, informació comercial rellevant del TITULAR que pogués ser del seu interès. Si l'Usuari desitja CANCEL·LAR la seva anterior autorització ha d'enviar un missatge a crims@crims.cat indicant en l'assumpte baixa postal i/o email, on email serà l'adreça de correu que desitja donar de baixa. Si per qualsevol motiu decideix no fer gens, la seva adreça de correu postal i electrònic seguirà en la nostra base de dades, entenent-se que accepta aquests termes i condicions.

Qualsevol Usuari podrà exercir en tot moment el dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals dirigint l'oportuna sol·licitud a crims@crims.cat o al Psg. Manel Girona, 52, 5º 5ª de Barcelona.

Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

7. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les Normes d'Ús que es troben en el present Acord Legal, es regeixen per la Llei Espanyola. Tant EL TITULAR com els usuaris del Web estan d'acord en què para qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució, de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Connecta amb nosaltres

Newsletter
Dona’t d’alta per rebre la nostra newsletter
Go
Twitter
Segueix-nos al twitter @crimscat i entera’t de totes les nostres novetats
Facebook
Visita’ns al facebook i connecta’t a la comunitat de crims.cat
crims.cat