Món negre

Relat: "Una piscina buida", de Maria Llinars

Publicat el

Montbau (Maria Llinars).pdf 207.02 KB

Carmageddon, de Lluís Llort.

Publicat el

Carmageddon (Lluis Llort). Poble-sec (Llort).pdf 170.4 KB

Metro Llacuna, de Margarida Aritzeta.

Publicat el

Poblenou (Margarida Aritzeta).pdf 183.65 KBMetro Llacuna, de Margarida Aritzeta.

Els molts treballs de Manent, de Sebastià Jovani

Publicat el

Relat inclós a l'antologia "Crims.cat"Els molts treballs de Manent (Sebastià Jovani).pdf 140.83 KB

Montbau, de Josep Lluís Roig

Publicat el

Relat inclòs a l'antologia "Barcelona, viatge a la perifèria criminal".Montbau (Josep Lluis Roig).pdf 177.92 KB

Carmel, d'Anna Maria Villalonga

Publicat el

Relat inclòs a l'antologia "Barcelona, viatge a la perifèria criminal".Carmel (Villalonga).pdf 164.17 KB

La ruta destroyer, d'Albert Hernández

Publicat el

Relat inclós a l'antologia "Crims.cat"La ruta destroyer (Albert Hernández).pdf 138.65 KB

Horta, d'Esperança Camps

Publicat el

Relat inclós a l'antologia "Barcelona, viatge a la perifèria criminal".

Horta, d'Emili Bayo

Publicat el

Horta (Emili Bayo).pdf 142.52 KBRelat inclòs a l'antologia "Barcelona, viatge a la perifèria criminal"

Carmel, de Rafa Melero

Publicat el

Relat inclòs a l'antologia "Barcelona, viatge a la perifèria criminal"Carmel (Rafa Melero).pdf 165.71 KB

Fràgil, de Joan Francesc Dalmau

Publicat el

Relat inclòs a l'antologia Crims.catFràgil (Joan Francesc Dalmau).pdf 216.25 KB

Guinardó, de Graziella Moreno

Publicat el

Relat inclòs a l'antologia "Barcelona, viatge a la perifèria criminal"Guinardó (Graziella Moreno).pdf 160.45 KB