El club de la mort, de Jordi Cervera

Publicat el

Relat inclòs a l'antologia Crims.cat
El club de la mort (Jordi Cervera).pdf 170.74 KB