Fràgil, de Joan Francesc Dalmau

Publicat el

Relat inclòs a l'antologia Crims.cat
Fràgil (Joan Francesc Dalmau).pdf 216.25 KB