Montbau, de Josep Lluís Roig

Publicat el

Relat inclòs a l'antologia "Barcelona, viatge a la perifèria criminal".


Montbau (Josep Lluis Roig).pdf 177.92 KB